அகில இலங்கை சைவ மகா சபையின் ஏற்பாட்டில் திருவெண்பாவையை முன்னிட்ட புனித பாதயாத்திரை சம்பில்துறை சம்பு நாத ஈஸ்வரம் ஈழத்துச் சிதம்பரம் காரைநகர் காணோளி…!

Share:

No comments:

Post a Comment