எம் மாதகல் மண்ணின் வாசனை மீளக்கிடைக்குமா என்று ஏங்கிக்கொண்டிருக்கும் உலகவாழ் மாதகல் மக்களின் மனங்களை குளிர்விக்கும் முகமாக இதோ ஓர் நேர்காணல்..!

“மண்வாசனை” என்னும் மாதகல் பற்றிய விபரங்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நேர்காணல் நிகழ்ச்சி…!
 
2012-மாதகல் நினைவலைகள் ...
Share:

No comments:

Post a Comment