மாதகல் காந்திஜி விளையாட்டு கழகமும் மாதகல் காந்திஜி அறநெறி பாடசாலை இணைந்து நடாத்திய காந்திஜி நினைவு நிகழ்வுகளும், பொங்கல் நிகழ்வுகளும், மாதகல் காந்திஜி சனசமூக நிலையத்தில் கொண்டாடப்பட்டது..!

Share:

No comments:

Post a Comment