யா/மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் முதன்முறையாக குருளைச் சாரணர் இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டடு 05 அணிகளாக்கப்பட்ட 30 குருளைச்சாரணருக்கு அங்கத்துவ சின்னம் சூட்டும் விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது…!Share:

No comments:

Post a Comment