யா/மாதகல் சென் தோமஸ் வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற ஒளி விழா நிகழ்வும், 2016ம் ஆண்டு தரம் 5புலமைப் பரிசிஸ் பரீட்சையில் 100 புள்ளிகளுக்கு மேல் எடுத்த மாணவர்களின் கெளாரவிப்பும்…!Share:

No comments:

Post a Comment