கந்தசஷ்டி நிறைவை முன்னிட்டு மாதகல் நுணசை முருகன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற சூரன் போர் காட்சிகள்…!Share:

No comments:

Post a Comment