யா/ மாதகல் நுணசை வித்தியாலய பழைய மாணவரான பூபாலசிங்கம் அன்பழகன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தாரால் மாதகல் நுணசை வித்தியாலயத்தில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன…!Share:

No comments:

Post a Comment