ஐ பி சி தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஊரோடு உறவாட நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற மாதகல் விபுலானந்தர் வீதியைச்சேர்ந்த ஜெகன் ஞானலிங்கம் அவர்கள் தமது பள்ளி ஞாபகங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்…!

Share:

No comments:

Post a Comment