மாதகல் கிராம வளர்சசி குறித்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாவை சேனாதிராசாவுடன் கலந்துரையாடல் ஒன்று 21.08.2016 அன்று சித்தி விநாயகர் முன் பள்ளியில் நடைபெற்றன…!
Share:

No comments:

Post a Comment