கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் 14.08.2016 அன்று நடந்த ஒன்றுகூடலும் விளையாட்டுப்போட்டி நிகழ்வின் போது எடுக்கப்பட்ட படத்தொகுப்புக்கள். Photos taken by: Ragu.easwaran…!Share:

No comments:

Post a Comment