கனடா மொன்றியல் வல் மோரின் முருகன் கோவில் வருடாந்த ரத பவனியில் அலையாக திரண்ட பக்தர்கள் கூட்டம்…!

நம் மாதகல் மண்ணைச்சேர்ந்த மக்களும் தம் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றும் வண்ணம் காவடி எடுத்தார்கள்… 

Share:

No comments:

Post a Comment