மாதகலில் அமைந்துள்ள உப்புத்தரவை ஞானவைரவர் ஆலயம் மற்றும் அருகாமையிலுள்ள கேணி நவீன முறையில் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது…!

2016- மாதகல் உப்புத்தரவை ஞானவைரவர் ஆலயம் புதுப்பொழிவுடன்…..

Share:

No comments:

Post a Comment