மாதகல் தூய லூர்து அன்னை திருத்தல திருவிழா நிகழ்வுகள்…!

2016-மாதகல் புனித லூர்து மாதா திருவிழா திருப்பலி யாழ் ஆயர் தலைமையில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது…


Share:

No comments:

Post a Comment