மாதகல் புனித செபஸ்தியார் ஆலய வருடாந்த திருவிழா…!

அதி மேதகு ஆயர் பேனாட் ஜஸ்ரின் ஞானப்பிரகாசம் ஆண்டகை அவர்கள் ஆயராக திருப்பொழிவு பெற்று முதல் முதலாக எமது மாதகல் பங்கிற்கு தலைமையேற்று ஒப்புக்கொடுத்தார் தொடர்ந்து நற்கருணை வழிபாட்டினை அருட்தந்தை அருட்பணி இயேசுபாலன் (அ.ம.தி ) அவர்களும் நற்கருணை ஆசிரை அருட்தந்தை ஜேசுதாசன்…Share:

No comments:

Post a Comment