மாதகல் நுணசை வித்தியாலய கால் கோள் விழா 2016. தரம் ஒன்றில் இணையும் புதிய மாணவர்களுக்கு “நாமும் இணைவோம்” அமைப்பினரால் பாடசாலை உபகரணங்களும் வழங்கப்பட்டது…!

Share:

No comments:

Post a Comment