மாதகல் நலன்புரிச் சங்க தலைமை அலுவலகத்திற்குரிய பெயர்ப்பலகை மாதகல் நலன்புரிச் சங்க தலைமை அலுவலகத்திற்குரிய பெயர்ப்பலகையும், மாதகல் சென் ஜோசப் மகா வித்தியாலய விளையாட்டு மைதான பெயர்ப்பலகை (12-12-2015) அன்று போடப்பட்டுள்ளது…!
Share:

No comments:

Post a Comment