கனடா மாதகல் நலன்புரி சங்கத்தினரின் சிறப்பு கலை நிகழ்வுகள்…!


 “தமிழ் இனி வாழும் ” கனடியப் பள்ளி தமிழ்ச் சிறுவர்களின் சிறப்பு கலை நிகழ்வுகளினதும், கனடா மாதகல் நலன்புரிச்சங்கத்தினரின் கலைவிழா நிகழ்ச்சிகளினதும் புகைப்படங்கள் ekuruvi இணையத்தளத்தில் இருந்து பெறப்பட்டன….

Share:

No comments:

Post a Comment