மாதகல் கத்திவெட்டான் ஸ்ரீ ஞானபைரவர் ஆலயத்திலும் மற்றும் இல்லங்களிலும் தீபத்திருநாளின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்…!


Share:

No comments:

Post a Comment