மாதகலில் தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மக்கள் குடியிருப்புக்களுக்குள் மழை வெள்ளம் தேங்கி காணப்படுகின்றது…!

2015- பாணகவெட்டி குளம் நிரம்பி வாய்க்கால் வழியாக வெள்ளம் வழிந்து ஓடுகின்றது. தொடர்ந்து பெய்யும் மழையால் மாதகல் காடாபிலம் வைத்தியசாலை(வடலி ஆஸ்பத்திரி)…
Share:

No comments:

Post a Comment