...::மரண அறிவித்தல்::... அமரர்.கு.கபிரியேல்பிள்ளை(செல்லக்கிளி)

…::மரண அறிவித்தல்::…

பிறப்பு : 07 /03 /1951 
இறப்பு : 28/07/2015

மாதகல் பற்றிமா வீதியைவசிப்பிடமாகக் கொண்ட அமரர்.கு.கபிரியேல்பிள்ளை
(செல்லக்கிளி) அவர்கள் 28-07-2015 செவ்வாய்க்கிழமை அன்று காலமானார்.

Share:

No comments:

Post a Comment