மாதகல் அண்ணாவியார் இன்னாசிமுத்து , இயேசுதாசன் நெறியாள்கையில் கொடிய புலிகேசி நாட்டுக்கூத்து…!

மாதகல் அண்ணாவியார் இன்னாசிமுத்து , இயேசுதாசன் நெறியாள்கையில் கொடிய புலிகேசி நாட்டுக்கூத்து. மாதகல் புனித தோமையார் வி , கழக மைதானத்தில் மேடையேறி உள்ளது. 
Share:

No comments:

Post a Comment