மாதகல் புனித தோமையார் ஆலய அன்னாள் அன்பிய குடும்பங்களின் இல்லங்கள் தோறும் தூய மரியாளின் திருச்சுருபம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு வழிபாடுகள் நடைபெற்று இறுதி நாளான…!


Share:

No comments:

Post a Comment