மாதகல் கிழக்கு நீர் விநியோகத்தை நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு செயற்திட்டங்களை துரிதப்படுத்தும் அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள் வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைத்தார்...!

2015- நீர் விநியோகத்தை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து...
Share:

No comments:

Post a Comment