புனித தோமையார் ஆலய திருவிழாவை முன்னிட்டு மாதகல் சென்.தோமஸ் இளைஞர் விளையாட்டுக் கழகம் நடாத்திய மாபெரும் விளையாட்டு விழா நிகழ்வுகள்...!
Share:

No comments:

Post a Comment