இதம் நிறுவனமும்,கிராமமட்ட அமைப்புக்களும் இணைந்து நடாத்திய மாற்றுவலுவுள்ளோருக்கான கலை,கலாச்சார விளையாட்டு நிகழ்வு 16.05.2017 அன்று மாதகல் லூர்து(கெவி) அன்னை ஆலய வளாகத்தில் நடைபெற்றது..!

Share:

No comments:

Post a Comment