...::கண்ணீரஞ்சலி::... அமரர்.ம.யோசப்வீபரத்தினம்

…::மரண அறிவித்தல்::…

பிறப்பு : 01/ 05/ 1936
இறப்பு : 30/05/2015

அமரர் மரியாம்பிள்ளை யோசப் வீபரத்தினம்.

Share:

No comments:

Post a Comment