எமது கிராமத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் உலகளவில் அறியப்பட்டதும் எம் மாதகல் நெற்றின் சேவைதனை புகழ்ந்து கௌரவித்த சுவிஸ் நலன்புரிச்சங்கத்திற்கு...!

எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்...

Share:

No comments:

Post a Comment