மாதகல் கிழக்கு மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் விநியோகம் நீர்பாவனை சங்கத்தலைவர் வி.சிற்றம்பலம் தலமையில் ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டது…!

2015- பாதுகாப்பான குடிநீர் விநியோகம்...

Share:

No comments:

Post a Comment