...::நினைவஞ்சலி::... திருமதி.சி.இலட்சுமி

…::மரண அறிவித்தல்::…

பிறப்பு : 00/ 00/ 0000 
இறப்பு : 07/12/2014

 திருமதி.சிவபாதம் இலட்சுமி
விவுலானந்தர் வீதி, மாதகலைப் பிறப்பிடமாகவும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட சிவபாதம் இலட்சுமி (07/12/2014) ஞாயிற்றுக்கிழமை  சிவபதம் எய்தினார்.   

Share:

No comments:

Post a Comment