விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்தின் இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி மைதானத்திற்கு அருகில் உள்ள காளி கோவிலில் அன்னதான நிகழ்வு...!

Share:

No comments:

Post a Comment