யா/ மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரீட்சையில் சித்தி பெற்ற மாணவர்களை கௌரவித்து…!

2014-புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி எய்திய மாணவர்கள் கௌரவிப்பு…..

Share:

No comments:

Post a Comment