யா /மாதகல் சென் தோமஸ் றோ. க பெண்கள் பாடசாலையில் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரீட்சையில் சித்தி பெற்ற மாணவர்களை கௌரவித்து…!

2014- புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி எய்திய மாணவர்கள் கௌரவிப்பு…..
Share:

No comments:

Post a Comment