மாதகல் வடக்கில் அமைந்துள்ள காளி அம்மா ஆலயத்தில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்ற வரலட்சுமி விரதம்…!

Share:

No comments:

Post a Comment