மாதகல் எமது கிராமத்தின் ஞாபகங்களை மீட்டி பார்க்க, நட்சத்திர விழா சிறப்பாக நடைபெற எங்களோடு இணைந்து இருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த பொழுதில் எமது நன்றி…!


Share:

No comments:

Post a Comment