சுவிஸில் நடைபெற்ற மூன்றாம் ஆண்டு சுவிஸ் மாதகல் நலன் புரிச்சங்கத்தின் ஒன்று கூடலின் போது எம் மக்களால் தம் திறமைகளை வெளிக்காட்டும் முகமாக ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளின்...!

புகைப்படங்களை இதோ உங்களுக்காக சமர்பபிக்கின்றோம்...


Share:

No comments:

Post a Comment