மாதகல் சமூகத்தின் நலன் கருதி நீர் விநியோகத்துக்கான பைப்லைன் வேலைகள் ஆரம்பித்தல், நீர் விநியோகத்துக்கான தொட்டிகள், குழாய்கள் அமைப்பதும்…!Share:

No comments:

Post a Comment