ப.கார்தீபனின் முதலாம் ஆண்டு நினைவாக நடைபெற்ற இறுதி மென்பந்து துடுப்பாட்ப்போட்டி…!

2014- மறைந்த ப.கார்த்தீபனின் 1ம்ஆண்டு நினைவுதினத்தை முன்னிட்டு இரத்த தானம் வழங்கப்பட்டது..


Share:

No comments:

Post a Comment