...::மரண அறிவித்தல்::... திருமதி ஆன் மேரி தெரேசா ரட்ணேஸ்வரி க்ஷாவியர்

…::மரண அறிவித்தல்::…

பிறப்பு : 12/ 09 /1948
இறப்பு : 24/03/2014

Mrs Anne Mary Theresa Ratneswary Xavier
 Anne Mary Theresa Ratneswary Xavier was born in St.Anthonys Lane Mathagal- Jaffna, Passed Away Peacefully in Croydon Surrey on 24th March 2014. Daughter of Cicil Emmanuel Sandrasegara and (Late) Mary Xavariya, Beloved wife of Andrespillai Francis Xavier, Loving mother of Jenny Alphonsus, Jerry Xavier, Jessey Devarajan, Loving Sister of Ravi Sandrasegara, PullendranSandrasegara, Sister-In-Laws of Juliet Sandrasegara, RubaranySandrasegara, The Mother-in-law of Ramesh Alphonsus, Deen Devarajan, Nilanthi Xavier, Grand mother of Shantel Devarajan, Nattaliya Alphonsus, Sanchez Devarajan, Shavero Devarajan, This Notice Is Provided For All Family And Friends.
 Informant Family
Schedule(s)
Mass
Date:Wednesday 09/04/2014, 12:45 PM
Address:St Mary's Catholic Church, 70 Wellesley Rd, Croydon, Surrey CR0 2AR, United Kingdom
Burial
Date:Wednesday 09/04/2014 — 02:30 PM
Address:MITCHAM ROAD CEMETERY AND CREMATORIUM Croydon Cemetery, Mitcham Rd, London CR9 3AT, Uk

Contact
Ravi — United Kingdom
Mobile:+447776181352
Pula — United Kingdom
Mobile:+447869151473
Jessey — United Kingdom
Mobile:+447514246852
Jenney — Sri Lanka
Mobile:+94775442408
Share:

No comments:

Post a Comment