மாதகல் நுணசையம்பதி அருள்மிகு முருகமூர்த்தி தேவஸ்தான மஹா கும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம் பஞ்சதள இராஜகோபுர சகித ஜீர்ணோத்தாரண புனராவர்த்தன அஷ்டபந்தன நவகுண்டபக்ஷ பிரதிஸ்டா…!Share:

No comments:

Post a Comment