மாதகல் புனித செபஸ்தியார் ஆலய வருடாந்த திருவிழா…!

2014-யாழ். மாதகல் புனித செபஸ்ரியார் ஆலயத்தின் கொடியேற்றதிருவிழா… 

Share:

No comments:

Post a Comment