யா/ மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரீட்சையில் சித்தி பெற்ற மாணவர்களை கௌரவித்து…!

2013 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி எய்திய மாணவர்கள் கௌரவிப்பு…..


Share:

No comments:

Post a Comment