மாதகல் மண்ணை சேர்ந்த ஓர் இளம் யுவதியின் சாதனையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்…!

ஷாலினி ஸ்ரீறிஸ்கந்தராசா பிரித்தானியாவில் நடைபெற்ற National cupcake champion என்னும் போட்டியில் பங்கு பற்றி முதலிடத்தை பிடித்து National cupcake champion என்னும் பட்டத்தை பெற்றுள்ளார்…
Share:

No comments:

Post a Comment