திரு அருள் சுப்பிரமணியம் அவர்களின் எழுத்தில் உருவான ”பாச்செண்டு” என்னும் சிறுவர் இலக்கிய சிடி இசைத் தட்டு வெளியீட்டு விழா நிகழ்வுகள்…!


Share:

No comments:

Post a Comment