மாதகல் சென்தோமஸ் விளையாட்டு கழகம் வருடந்தோறும் கிறிஸ்து உயிர்ப்பு விழாவினை முன்னிட்டு...!

2013- மாணவர்களின் விளையாட்டு திறனை ஊக்குவிக்கும் முகமாக நடாத்தும் மாபெரும் விளையாட்டு விழா நிகழ்வுகள்..


Share:

No comments:

Post a Comment