மாதகல் நுணசை வித்தியாலய பழைய மாணவர்களால் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சனி,ஞாயிறு இலவச வகுப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது சுன்னாகம் றோட்டறக்ட் கழகத்தினரால் கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்ட போது..!


Share:

No comments:

Post a Comment