மாதகல் நுணசை வித்தியாலய மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக புலம்பெயர் பழைய மாணவர் சங்கத்தினால் கணித கருவிகள் அடங்கிய பெட்டி ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது…!Share:

No comments:

Post a Comment