யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலயம் கடற் படையினரிடமிருந்து 20ஆண்டுகளின் பின்னர் அதிபரிடம் கையளிக்கப்பட்டபோது பொதுமக்கள் மீண்டும் தம் சொந்த பாடசாலையில் மகிழ்ச்சியுடன் நிற்கும் காட்சி, பாடசாலை வளர்ச்சிக்கும் அபிவிருத்திக்கும் உதவி கோரல்…!Share:

No comments:

Post a Comment