யா/ மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரீட்சையில் சித்தி பெற்ற மாணவாகளும் அவர்களை பயிற்றுவித்த ஆசான்களும்…!


Share:

No comments:

Post a Comment