யா /மாதகல் சென் தோமஸ் றோ.க.பெண்கள் பாடசாலையில் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரீட்சையில் சித்தி பெற்ற மாணவாகளும் அவர்களை பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்களும்…!

2012- 05ம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில்…


Share:

No comments:

Post a Comment