லண்டனில் கோலாகலமாக நடந்த, ஈலிங் அம்மன் கோயில் தேர் திருவிழாவில் நம் மாதகல் மண்ணைச்சேர்ந்த மக்களும் தம் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றும் வண்ணம் காவடி எடுத்தார்கள்!

Share:

No comments:

Post a Comment